Splošni pogoji poslovanja

DermSilk.com
1 (866) 405-6608
Info@DermSilk.com

 

Uporabnost - Naslednje določbe se uporabljajo za razmerje med DermSilkom (v nadaljnjem besedilu "Dobavitelj") in strankami, ki sodelujejo z DermSilkom in/ali opravljajo nakupe pri DermSilku (v nadaljnjem besedilu "Stranka") na www.dermsilk.com (v nadaljnjem besedilu "spletna stran").

Naročila naročnine - Naročniška naročila strankam omogočajo, da zaklenejo znižano ceno za izdelke in imajo naročila samodejno zaračunana in poslana v katerem koli od naslednjih intervalov: 2 tedna, 3 tedne, 1 mesec, 2 meseca, 3 mesece, 4 mesece. Ponujamo politiko odpovedi brez težav kadar koli. Prekličete lahko prek portala vašega računa strank ali tako, da nas kontaktirate prek klepeta, e-pošte ali telefona.


Sporazum - Blago in storitve, ki se prodajajo na spletnem mestu, tvorijo ponudbo dobavitelja za kupca in zanje veljajo vsi pogoji, navedeni na spletnem mestu. Vsaka transakcija, opravljena na spletnem mestu, pomeni sprejem te ponudbe.


Na voljo - Vsaka ponudba dobavitelja je odvisna od razpoložljivosti blaga. Če kakršno koli blago(-a) ni na voljo v času pogodbe, se celotna ponudba šteje za nično.


Cene

a. Vse cene, navedene na spletnem mestu, so prikazane v USD ($/ameriški dolar).
b. Vse cene so predmet tiskarskih in tipkarskih napak. Naročnik se strinja, da dobavitelj ne prevzema nobene odgovornosti za posledice teh napak. V tem primeru dobavitelj ni odgovoren ali dolžan dostaviti blago(-a).
c. Cene, navedene na spletnem mestu, so brez veljavnih davkov ali stroškov pošiljanja. Te pristojbine se izračunajo na blagajni in jih krije stranka.

plačilo

a. Plačilo naročnika dobavitelju bo izvedeno vnaprej, kot je navedeno na spletni strani. Dobavitelj ne bo dostavil blaga(-ov), dokler ne bo prejel plačila.
b. Dobavitelj ima vzpostavljeno politiko zaščite pred goljufijami, da se zaščiti pred goljufivimi naročili in plačili. Dobavitelj lahko uporablja katero koli tehnologijo ali podjetje po lastni presoji ali to storitev. Če je naročilo zavrnjeno zaradi morebitne goljufije, kupec dobavitelja ne odgovarja za morebitne izgube.
c. V primeru, da stranka razveljavi plačilo ali če plačila iz kakršnega koli razloga ni mogoče obdelati, zapade celotno plačilo takoj. Za naročila, v katerih dobavitelj stranki podaljša neto kreditne pogoje, zapade celotno plačilo, kot je navedeno v teh posameznih pogojih. Ti pogoji lahko določajo tudi obrestno mero za neporavnane obveznosti. Te cene se lahko kadar koli spremenijo in se lahko razlikujejo.

 

Dostava

a. Dobavni roki, prikazani na spletnem mestu, so ocene in zato niso zavezujoči. Dobavitelj se bo trudil, da bi čim bolj izpolnil navedene navedene roke dobave, vendar naročnik ne bo odgovarjal za nezmožnost dostave. Nezmožnost dostave naročniku ne daje pravice, da odpove omenjeno pogodbo ali zahteva kakršno koli nadomestilo za škodo.
b. Kadar je na voljo le del naročila, ima dobavitelj pravico odpremiti delno naročilo ali zadržati naročilo za odpremo, ko je celotno naročilo na voljo.

 

Prevoz in dostava

 a. Naročila blaga pri dobavitelju s strani naročnika bodo poslana na naslov za dostavo, ki ga je navedel naročnik. Prevoz na ta naslov bo potekal na način, ki ga določi dobavitelj.

b. Lastništvo nad tveganjem izgube naročenega blaga se prenese na kupca ob dostavi.
c. Dostava je opredeljena kot trenutek, ko se blago(-a) preda(-jo) od prevoznika stranki. Primopredaja se lahko izvede neposredno (predaja blaga neposredno stranki) ali posredno (blago(-a) pustite pri kupčevih vratih).

 

Pritožbe in neskladja

a. Kupec mora blago(-a) preveriti takoj ob dostavi, da potrdi, da je vsebina v skladu s potrditvijo naročila. Na morebitna odstopanja je treba dobavitelja opozoriti v 48 urah po dobavi. Če naročnik v tem roku dobavitelja ne obvesti o kakršnih koli odstopanjih, naročnik samodejno potrdi, da je bila dobava opravljena v skladu s potrditvijo naročila.
b. Če blago(-a) postane(-jo) pomanjkljivo(-a) v sedmih (7) dneh od dobave, se dobavitelj strinja(-jo) z zamenjavo(-a) blaga(-a) in krije stroške pošiljanja za okvarjeno in nadomestno(-a) blago(-a). Za izpolnjevanje pogojev za to politiko mora stranka obvestiti dobavitelja in zahtevati ustrezno dokumentacijo za pooblastilo za vračilo. Okvarjeno blago(-a) je treba vrniti v originalni embalaži. c Blago, ki ni vrnjeno v originalni embalaži, tudi če je pokvarjeno, ne izpolnjuje pogojev.
c. Stranka dobavitelju ne bo vrnila nobenega blaga(-ov) brez predhodne odobritve in ustrezne dokumentacije za pooblastilo za vračilo. Vsa vračila so po presoji dobavitelja in morajo imeti pooblaščeno RMA "številko pooblastila za vračilo blaga". Ta RMA lahko zahtevate tako, da se obrnete na dobavitelja. Vračila mora dobavitelj prejeti v 14 dneh od datuma izdaje RMA.

Višja sila - Če dobavitelj zaradi višje sile ne more izpolniti svojih obveznosti ali jih le s težavo izpolni, ima pravico v celoti ali delno preklicati ali odpovedati pogodbo z naročnikom brez sodnega posredovanja. V takih primerih bodo obveznosti iz pogodbe v celoti ali delno prenehale, ne da bi bile stranke upravičene zahtevati kakršno koli odškodnino za izgubo ali kakršno koli drugo korist. V primeru delne skladnosti s strani dobavitelja, bo dobavitelj vrnil in nakazal del zneska nakupa, ki se nanaša na del, ki ni izpolnjen.


Vračilo pošiljk - RMA je potreben za vse povratne pošiljke. Stranka se strinja, da bo pridobila RMA, tako da sledi navodilom za vračilo, ki so na voljo na spletnem mestu. Če naročnik nima RMA, ima dobavitelj pravico zavrniti vračilo pošiljke. Prejem povratne pošiljke ne pomeni potrditve ali sprejema s strani dobavitelja razloga za vračilo pošiljke, ki ga je navedel naročnik. Tveganje v zvezi z vračilom poslanega blaga ostane na strani naročnika, dokler dobavitelj ne prejme vrnjenega blaga.

Pravo - Za obveznosti med dobaviteljem in naročnikom veljajo zakoni zvezne države Kalifornije, razen zakonov vseh drugih držav in zveznih držav.


splošno

a. Če je ena ali več določil v pogodbi med dobaviteljem in kupcem – vključno s temi splošnimi pogoji – neveljavnih ali postane pravno neveljavnih, ostanejo ostali v veljavi. Stranki se bosta med seboj posvetovali glede določb, ki so neveljavne ali se štejejo za pravno neveljavne, da bi sklenile dogovor o zamenjavi.
b. Naslovi člankov, ki jih vsebujejo ti pogoji in določila, služijo le kot navedba tem, ki jih obravnavajo omenjeni členi; iz njih ne izhajajo nobene pravice.
c. Če se dobavitelj ni skliceval na te pogoje v nobenem primeru, ne pomeni odpovedi pravici do tega v kasnejši fazi ali v poznejšem primeru.
d. Kadar je to primerno, je treba besedo »Stranka« brati tudi kot »Stranke« in obratno.

Jezik - Ti splošni pogoji so sestavljeni v angleškem jeziku. V primeru spora glede vsebine ali vsebine teh splošnih pogojev je angleško besedilo zavezujoče. To besedilo ni pravni dokument.

Spori - Za vse spore, ki lahko nastanejo v okviru sporazuma, za katerega se uporabljajo ti splošni pogoji, ali v okviru poznejših sporazumov, povezanih z njim, velja zakonodaja zvezne države Kalifornije in jih je mogoče predložiti samo pristojnim sodišče, kot ga določi dobavitelj.
 
Pogoji uporabe
Če se ne strinjate s pogoji uporabe, kot so navedeni na spletnem mestu, spletnega mesta ne smete uporabljati.


Vse informacije na spletnem mestu so bile objavljene po presoji Dobavitelja in jih je mogoče spremeniti, odstraniti, spremeniti ali spremeniti kadar koli in brez predhodnega obvestila.


Dobavitelj ne jamči, da so vsi podatki, prikazani na spletnem mestu, pravilni. Iz informacij na spletnem mestu ni mogoče izhajati nobenih pravic. Vsaka uporaba spletnega mesta se izvaja na lastno odgovornost stranke. Dobavitelj ne bo odgovoren za škodo ali izgubo, ki nastane ali bi lahko nastala kot posledica neposredne ali posredne uporabe informacij, najdenih na spletnem mestu.


Vse osebne podatke stranke bo dobavitelj zbiral samo v skladu s Politiko zasebnosti spletnega mesta, kot je objavljena.


Prenos ali pridobivanje informacij s spletne strani poteka na lastno odgovornost stranke. Stranka je odgovorna za kakršno koli škodo ali izgubo katerega koli računalniškega sistema ali podatkov, ki izhaja iz prenosa takšnih materialov.


Vse informacije na spletnem mestu so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami, vendar ne omejeno na vse prikazano besedilo, fotografije, slike, logotipe, grafike in ilustracije. Brez pisnega dovoljenja dobavitelja ni dovoljeno shranjevati katerega koli dela spletnega mesta za osebno ali profesionalno uporabo, ga uokviriti ali reproducirati.


Uporabo blagovnega imena in pravice do blagovne znamke za ime DermSilk ter uporabo pravice do blagovne znamke na logotipu DermSilk ima DermSilk. Uporaba in reprodukcija teh sredstev sta rezervirana izključno za dobavitelja in njegovo skupino podjetij ter licence. Uporaba teh sredstev je prepovedana brez izrecnega pisnega dovoljenja pooblaščene osebe DermSilka.


Vsi pogoji in uporaba so predmet kalifornijske zakonodaje. Morebitne spore, ki izhajajo iz uporabe spletnega mesta in/ali informacij, ki izhajajo iz spletne strani, je mogoče predložiti le pristojnemu sodišču.